Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức về công tác khảo sát địa hình
10/31/19 4:00 PM

Ngày 31/10/2019 Bộ Xây dựng đã có công văn 333/BXD-HDXD gửi Công ty Cổ phần kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn Hải Dương về việc cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức về công tác khảo sát địa hình của Công ty Cổ phần kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn Hải Dương.

Theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật 03/2016/QH14 thì khảo sát xây dựng thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, tổ chức tham gia hoạt động khảo sát xây dựng (gồm khảo sát địa chất công trình và khảo sát địa hình) thì khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Về nội dung Giấy phép hoạt động xây dựng đo dạc bản đồ đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường và quy định tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 333/BXD-HDXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_333-BXD-HDXD_31102019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE