Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty TNHH 26868
10/24/19 2:07 PM

Ngày 24/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 57/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH 26868 về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp.

Theo đó, việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp của Công ty TNHH 26868 hiện nay thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung và các quy định khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 57/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_57-BXD-VLXD_24102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE