Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn chi phí giám sát và đánh giá đầu tư trong chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
10/21/19 4:21 PM

Ngày 21/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2470/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng các công trình dân dụng thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn chi phí giám sát và đánh giá đầu tư trong chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 60 Luật Xây dựng năm 2015, được xác định theo hướng dẫn tại Phần I, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2470/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2470-BXD-KTXD_21102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE