Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đầu tư, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản
10/21/19 4:18 PM

Ngày 21/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 242/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đầu tư, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản liên quan đến dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Theo công văn và tài liệu gửi kèm theo thì Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay (tên cũ là dự án khu du lịch Hòn Lan) đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (số 48121000823 ngày 30/5/2014); được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định chủ trương đầu tư (Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 04/12/2015) và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 06/02/2018; Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 07/8/2019). Trong quá trình thẩm định dự án để quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng các nội dung liên quan đến nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).

Theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 07/8/2019, dự án có quy mô vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng, gồm 02 hợp phần, trong đó: hợp phần 1 diện tích 47,38 ha xây dựng nhà, căn hộ, biệt thự để bán, trong đó bố trí đầy đủ các dịch vụ hạ tầng xã hội như một đơn vị ở; hợp phần 2 diện tích 42,9 ha xây dựng nhà hàng, khách sạn, nhà điều hành, khu dịch vụ du lịch...

Ý kiến của Bộ Xây dựng: Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 17 của Luật Nhà ở và Khoản 3, Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì các dự án nhà ở (kể cả các dự án có sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở) đã thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về Đầu tư thì không phải thực hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Do vậy, trường hợp Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay đã được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về Đầu tư, trong đó các nội dung liên quan đến nhà ở đã thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì không thuộc diện phải thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Dự án phải có các nội dung liên quan đến nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 9 và khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 242/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE