Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Bến Tre thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình
10/23/19 3:44 PM

Ngày 23/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng Bến Tre hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình “Trung tâm Thương mại triển lãm và Hội nghị quốc tế - Việt Nam” xây dựng tại đường Đồng Văn Cống, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre.

1. Công trình đã được quyết định đầu tư theo Văn bản số 01/QĐ-2015 ngày 20/9/2015 của Công ty TNHH MTV Trung tâm thương mại triển lãm và Hội nghị quốc tế - Việt Nam trước ngày 15/5/2016 là ngày Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Thông tư 03/2016/TT-BXD) có hiệu lực thi hành. Vì vậy, cấp công trình được xác định theo quy định về chuyển tiếp tại Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Thông tư số 10/2013/TT-BXD).

2. Theo quy định tại Điều 7 và Phụ lục 1 Thông tư 10/2013/TT-BXD thì công trình thuộc loại công trình dân dụng, cấp II; thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng Bến Tre theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 58/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_58-BXD-GD_23102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE