Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC đối với công trình Tổ hợp nhà ở - khách sạn - trung tâm thương mại Thái Nguyên
10/10/19 4:53 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 21/2019/PRM-CV, ngày 05/9/2019 của Công ty TNHH PRIME Thái Nguyên về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp nhà ở - khách sạn - trung tâm thương mại Thái Nguyên, xây dựng tại số 1 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1312/BXD-KHCN (10/10) trả lời như sau:

Ngày 29/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1790/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH PRIME Thái Nguyên về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 02 buồng thang bộ loại N3 tại vị trí trục (5- 6; A-B) và trục (8-9; E-F). Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Tổ hợp nhà ở - khách sạn - trung tâm thương mại Thái Nguyên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH PRIME Thái Nguyên thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1790/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1312/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1312-BXD-KHCN_10102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE