Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
10/8/19 3:39 PM

Ngày 08/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 302/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

1. Chuyên ngành kinh tế xây dựng không thuộc chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì không tồn tại chứng chỉ kinh tế đô thị do đó Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 không có các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực kinh tế đô thị.

2. Thời gian kinh nghiệm theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 được tính kể từ thời điểm cá nhân được cấp bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp tương ứng với từng hạng đến thời điểm nộp hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 302/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_302-BXD-HDXD_08102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE