Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tòa nhà thương mại, dịch vụ và chung cư, xây dựng tại lô đất C1, khu dân cư đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn
9/12/19 3:09 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 364/2019/CV-TĐ, ngày 24/8/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tòa nhà thương mại, dịch vụ và chung cư, xây dựng tại lô đất C1, khu dân cư đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1211/BXD-KHCN (12/9) trả lời như sau:

Ngày 23/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1764/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 02 buồng thang bộ loại N3 tại các vị trí trục (E-G; 3-4) và trục (E-G, 12-13). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Tòa nhà thương mại, dịch vụ và chung cư.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1764/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1211/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1211-BXD-KHCN_12092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE