Phản hồi các kiến nghị
 
Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD
9/13/19 3:37 PM

Ngày 13/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1254/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An sinh Phúc Trường Minh về việc giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, xây dựng tại ô đất CV4-4, đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Công trình Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh Hà Nội đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, chấp thuận tại Văn bản số 1687/PCCC&CNCH-P4 ngày 20/8/2019, theo đó đồng ý với luận chứng về PCCC để thiết kế bệnh viện cao trên 9 tầng phù hợp với đặc điểm công trình bao gồm: (1) Bố trí giao thông và thoát nạn: Giải pháp bố trí thang bộ thoát nạn từ tầng 1 đến tầng 4, từ tầng 5 đến tầng 7, từ tầng 8 đến tầng 10, tầng 11, tầng 12, tầng 13, tầng 14, tầng 15, tầng 16; Chiều rộng vế thang của các buồng thang bộ thoát nạn từ 1,5 đến 1,9 m; Hành lang thoát nạn chính tại các tầng có chiều rộng 2,4 m; Tầng 10 đến tầng 16 bố trí mỗi tầng 01 gian lánh nạn đảm bảo cho xe thang, xe chữa cháy có thể tiếp cận; Bố trí 02 thang máy chữa cháy đáp ứng vận chuyển lực lượng phương tiện PCCC từ tầng 1 đến tầng 16; (2) Giải pháp ngăn cháy lan và chống cháy lan: Các tầng nhà được ngăn bằng sàn bê tông cốt thép có GHCL không nhỏ hơn REI 150. Tại tầng 10 bố trí sàn ngăn cháy (có mái đua ra chiều rộng 1 m chạy xung quanh) với kết cấu bê tông cốt thép có GHCL REI 240; Cửa chống cháy lắp có GHCL tối thiểu EI 90; Tường buồng thang thoát nạn có GHCL REI 240, bản thang có GHCL REI 180; Tại vị trí các đường ống kỹ thuật xuyên sàn, tường ngăn cháy được chèn bịt kín bằng vật liệu ngăn cháy đảm bảo không làm giảm GHCL của sàn và tường; (3) Đồng ý với các giải pháp hệ thống PCCC và tăng áp. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và ý kiến của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp bổ sung đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho việc bố trí công năng xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tư nhân An sinh Phúc Trường Minh để xây dựng công trình vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD) theo đúng các nội dung tại văn bản số 1687/PCCC&CNCH-P4 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện đa khoa tư nhân An sinh Phúc Trường Minh tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật vê công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1254/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1254-BXD-KHCN_13092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE