Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu nhà nghỉ nhân viên, xây dựng tại thị trấn An Thới
9/13/19 10:52 AM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 248/2019/CV/BXD/MTPQ, ngày 12/8/2019 của Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu nhà nghỉ nhân viên, xây dựng tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1247/BXD-KHCN (12/9) trả lời như sau:

Ngày 09/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1612/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 02 buồng thang bộ loại N3 thay thế thang N1 tại các vị trí: trục (5-6; C-D) tòa SH2.1; trục (5-6; C-D) tòa SH2.2. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1612/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1247/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1247-BXD-KHCN_12092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE