Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tòa nhà Techcombank Sài Gòn
9/13/19 10:44 AM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 7899/2019/CV-TCB, ngày 16/8/2019 của Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tòa nhà Techcombank Sài Gòn, xây dựng tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1246/BXD-KHCN (12/9) trả lời như sau:

Ngày 26/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1770/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam về chấp thuận với các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 02 buồng thang bộ loại N3 thay thế thang N1 tại các vị trí: trục (2-4; E-G) và trục (5-6; E-G). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1,1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình công trình Tòa nhà Techcombank Sài Gòn.

Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1770/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1246/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1246-BXD-KHCN_12092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE