Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
9/9/19 2:07 PM

Ngày 09/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 215/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết đối với trường hợp người sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà được bố trí sử dụng từ ngày 05/7/1994 đến trước ngày 19/01/2007.

Tại Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có quy định khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với trường hợp được bố trí sử dụng từ trước ngày 05/7/1994 thì “Đối với nhà ở cấp IV mà người thuê đã phá dỡ, xây dựng lại trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì giá trị còn lại của nhà ở này được tính bằng 0 (bằng không)”.

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không có quy định về việc xác định giá trị còn lại nhà ở tính bằng 0 (bằng không) đối với các trường hợp phá dỡ nhà ở cấp IV mà được bố trí sử dụng từ ngày 05/7/1994 đến trước ngày 19/01/2007. Như vậy, đối với các trường hợp nhà ở được bố trí sử dụng từ ngày 05/7/1994 đến trước ngày 19/01/2007 mà đã bị phá dỡ, xây dựng lại thì nay khi bán thực hiện xác định giá trị còn lại của nhà theo hiện trạng của nhà ở cũ mà nhà nước đã bố trí sử dụng trước đây.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 215/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_215-BXD-QLN_09092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE