Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực
8/28/19 5:31 PM

Ngày 28/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 262/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực.

Theo đó, đối với việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực do UBND tỉnh Nghệ An thành lập đề nghị căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “Đối với cấp tỉnh: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có thể có thêm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, Ban quản lý dự án phát triển đô thị” để thực hiện.

Việc quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực do UBND tỉnh Nghệ An thành lập được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng “UBND cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc ủy quyền cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quản lý đối với hoạt động của các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do mình quyết định thành lập” để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 262/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_262-BXD-HDXD_28082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE