Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn việc cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP
8/28/19 5:24 PM

Ngày 28/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 261/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mã số HCM-00031023 và HCM-00040557 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận thông tin.

2. Điểm 3 Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ chỉ quy định chế tài không được đề nghị cấp chứng chỉ năng lực sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực đối với tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực trong trường hợp: “Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực; Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực; Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực.”

Do đó, không áp dụng quy định trên đối với tổ chức giả mạo giấy tờ trong trường hợp xin cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoặc trong trường hợp tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực, nay bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động, trong quá trình thẩm định hồ sơ xin bổ sung phát hiện tổ chức giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ.

Đối với các trường hợp giả mạo giấy tờ trên Sở Xây dựng có thể không xem xét hồ sơ và thông báo tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp mà không phụ thuộc vào địa chỉ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 261/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_261-BXD-HDXD_28082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE