Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn vận dụng định mức cho công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông ly tâm
8/21/19 4:17 PM

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1989/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Licogi 16 về việc hướng dẫn vận dụng định mức cho công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông ly tâm (kèm theo thuyết minh biện pháp thi công).

Theo đó, việc áp dụng định mức công tác khoan vào đất đường kính lớn (mã hiệu CC.42110 và CC.42210) trong Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng cho công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông ly tâm vào đất cấp II ở độ sâu ≤10m và ≥10m (như nêu tại hồ sơ thuyết minh biện pháp thi công kèm theo) là chưa đầy đủ căn cứ về thành phần công việc, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Để có căn cứ trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư tổ chức lập định mức dự toán xây dựng công trình mới hoặc điều chỉnh cho công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông ly tâm theo hướng dẫn tại phụ lục số 05, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và báo cáo người quyết định đầu tư quyết định theo đúng quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1989/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1989-BXD-KTXD_21082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE