Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng Khoản 2 Điều 14 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014
4/8/19 11:05 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 03/2019/CV ngày 12/3/2019 của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến hướng dẫn về việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được thuê nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 hay không?

Về vấn đề này, ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 83/BXD-QLN trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 14 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã quy định rõ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Vì vậy, đề nghị quý Công ty nghiên cứu quy định pháp luật nêu trên để áp dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 83/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_83-BXD-QLN_05042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE