Phản hồi các kiến nghị
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO - URBIZ)
4/8/19 10:06 AM

Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 81/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO - URBIZ) cho ý kiến đối với đề nghị giảm bớt thủ tục cho thuê nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Pháp luật về nhà ở đã có quy định về đối tượng, hình thức và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó có các đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức,... đáp ứng đủ điều kiện về thu nhập, thực trạng nhà ở, cư trú theo quy định (Điều 49, khoản 1 Điều 50, khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014, điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội), có đơn đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội (mẫu đơn quy định tại Điều 10 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) và xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc hoặc UBND cấp xã,... thì được hỗ trợ giải quyết cho mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Những quy định nêu trên nhằm bảo đảm chính sách về nhà ở xã hội hỗ trợ cho đúng đối tượng chính sách đang có khó khăn về nhà ở, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 81/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_81-BXD-QLN_05042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE