Phản hồi các kiến nghị
 
Về giấy tờ quyền sử dụng đất đối với bất động sản hình thành trong tương lai khi đưa vào kinh doanh
4/8/19 9:10 AM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 509/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14/03/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xin ý kiến hướng dẫn về giấy tờ quyền sử dụng đất đối với bất động sản hình thành trong tương lai khi đưa vào kinh doanh theo Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 79/BXD-QLN (05/4) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản thì một trong những điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai, theo đó, tại khoản 7, 8, 9 Điều 3 của Luật Đất đai hiện hành quy định: (7) Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất; (8) Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất; (9) Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 79/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_79-BXD-QLN_05042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE