Phản hồi các kiến nghị
 
Sử dụng chữ ký điện tử trên bản vẽ thiết kế xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài
4/10/19 11:02 AM

Ngày 09/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 92/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Thiết kế công nghiệp hoá chất về việc sử dụng chữ ký điện tử trên bản vẽ thiết kế và công nhận chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân nước ngoài.

Hiện Luật Xây dựng 2014 và các văn bản pháp luật về xây dựng liên quan không có quy định về việc sử dụng chữ ký điện tử trong hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng và việc cá nhân người nước ngoài thực hiện công việc thiết kế hoàn toàn tại nước ngoài.

Trường hợp trong giai đoạn thiết kế, nhà thầu nước ngoài làm tổng thầu EPC sử dụng các cá nhân người nước ngoài thực hiện công việc thiết kế hoàn toàn tại nước ngoài, với dự án thuộc đối tượng thẩm định dự án, thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Điều 11, Điều 29 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tổ chức thẩm định theo quy định.

Việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trong giao dịch điện tử được quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Ngoài ra, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn chỉnh các căn cứ pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử.

Theo đó, bản vẽ thiết kế xây dựng sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số thực hiện căn cứ theo quy định của hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, nhà thầu thi công,...

Các thủ tục hành chính thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không phải là giao dịch điện tử. Vì vậy, việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trên các hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng trình thẩm định được khuyến khích sử dụng; tuy nhiên, chủ đầu tư cần gửi đồng thời hồ sơ văn bản giấy và hồ sơ văn bản điện tử (để lưu trữ và đối chiếu nếu cần) trong khi chờ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoàn thiện.

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, quy định cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề; trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 92/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_92-BXD-HDXD_09042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE