Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định chi phí giám sát lắp đặt thiết bị công trình dự án đầu tư xây dựng
4/8/19 8:14 AM

Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 692/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 5, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc xác định chi phí giám sát lắp đặt thiết bị công trình dự án đầu tư xây dựng.

Nhà thầu chế tạo thiết bị chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị do mình sản xuất, chế tạo, trình bên giao thầu quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo và quy trình nghiệm thu, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế. Tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, chế tạo. Cung cấp các chứng nhận, chứng chỉ có liên quan theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm.

Bên giao thầu quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm thiết bị. Thực hiện việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy trình đã được ký kết trong hợp đồng có hiệu lực.

Chi phí tư vấn lắp đặt thiết bị xây dựng hiện nay, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng “Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ( công bố tại bảng số 23 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu mua sắm vật tư thiết bị, lắp đặt thiết bị vào công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 692/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_692-BXD-KTXD_05042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE