Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn áp dụng định mức trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức BOT
1/25/19 4:23 PM

Ngày 24/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 162/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Lợi về việc hướng dẫn áp dụng định mức trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức BOT.

Theo quy định của pháp luật xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với các công việc xây dựng đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình hoặc chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, xây dựng bổ sung định mức dự toán xây dựng trên cơ sở sử dụng, vận dụng, tham khảo hệ thống định mức dự toán xây dựng có cùng công nghệ và điều kiện áp dụng đã được công bố hoặc vận dụng định mức dự toán có cùng điều kiện công nghệ và điều kiện áp dụng ở các công trình đã và đang thực hiện làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối chiếu với quy định trên, nếu công tác sơn dầm thép (nêu tại văn bản số 532/2018/BOT BL) có quy trình thực hiện, điều kiện thực hiện, biện pháp thực hiện và yêu cầu kỹ thuật tương tự như quy trình, thành phần công việc của công tác sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn không ngập nước (mã hiệu MS.05100 trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ đã được công bố kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng), thì chủ đầu tư báo cáo Bộ Giao thông vận tải để được vận dụng mã hiệu định mức này cho công tác lập dự toán công tác sơn dầm thép của dự án.

Việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 162/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_162-BXD-KTXD_24012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE