Phản hồi các kiến nghị
 
Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Khu nhà ở cao tầng tại Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh
1/16/19 3:04 PM

Ngày 15/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 07/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý Khu Nam – UBND TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn Ban Quản lý Khu Nam – UBND TP Hồ Chí Minh thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Khu nhà ở cao tầng tại Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Công trình Khu nhà ở cao tầng tại khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh – Đô thị mới Nam Thành phố đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định TKCS tại văn bản số 749/HĐXD-QLDA ngày 23/11/2018. Theo đó công trình có quy mô 19 tầng (không bao gồm tum thang), tổng diện tích sàn khoảng 127.621m² (trong đó, diện tích chức năng ở khoảng 109.389m²; diện tích thương mại – dịch vụ, bãi đỗ xe trong nhà khoảng 18.232m²), chiều cao công trình (tính từ cốt sân đến đỉnh mái là 72m), công trình dân dụng, cấp 1.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5 thuộc Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ quy định “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở về các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp I trở lên (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở quy mô dưới 25 tầng có chiều cao không quá 75m)”.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 thuộc Khoản 9, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ quy định “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I (trừ công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m)”.

Theo quy định tại Điểm 13, Mục 1.2, Chương 1, QCXDVN 01:2008/BXD quy định “Công trình (hoặc đất sử dụng) hỗn hợp: là công trình (hoặc quỹ đất) sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, và/hoặc kết hợp sản xuất…)”.

Như vậy, công trình Khu nhà ở cao tầng tại khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh – Đô thị mới Nam Thành phố như đã nêu trên là công trình hỗn hợp và thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình thuộc thẩm quyền của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 07/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_07-BXD-HDXD_15012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE