Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach, xây dựng tại số 28 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
1/5/18 4:20 PM

 Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần tập đoàn TMS về luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach, xây dựng tại số 28 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty Cổ phần tập đoàn TMS đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 cho công trình TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach, xây dựng tại số 28 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Luận chứng kỹ thuật đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 6982/PCCC&CNCH-P6 ngày 15/11/2017.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế buồng thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng nội dung hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và lưu ý tại Văn bản số 6982/PCCC&CNCH-P6.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 16/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_16-BXD-KHCN_04012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE