Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD
1/5/18 4:15 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD-KHCN gửi Ban Quản lý dự án số 2 (Tổng Công ty ĐTPT nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng) về áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Ban Quản lý dự án số 2 (Tổng Công ty ĐTPT nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng) đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho công trình Nhà chung cư cao tầng CT2, dự án Khu nhà ở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng tại Tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 7468/PCCC&CNCH-P6 ngày 13/12/2017.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ loại N2 thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và lưu ý tại Văn bản số 7468/PCCC&CNCH-P6.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 15/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_15-BXD-KHCN_04012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE