Phản hồi các kiến nghị
 
Điều chỉnh hợp đồng gói thầu đo vẽ bản đồ hiện trạng, bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, xác định tọa độ, cắm mốc phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
12/5/17 4:20 PM

Mới đây, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đã có văn bản số 396/BQLNN&PTNT-GPMB xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng gói thầu đo vẽ bản đồ hiện trạng, bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, xác định tọa độ, cắm mốc phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2908/BXD-KTXD ngày 04/12/2017 trả lời như sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Tại điểm khoản 5 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã quy định: “Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.”

3. Tại điểm khoản 3 Điều 38 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã quy định: “Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận và thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.”

4. Theo nội dung văn bản số 396/BQLNN&PTNT-GPMB, Hợp đồng kinh tế số 60/HĐ-BQL ký ngày 30/5/2013 giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá với thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, do vậy Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, do tính phức tạp đất đai của các hộ dân ở dọc hai bên hành lang đê, khối lượng hợp đồng cần thực hiện tăng 38,34ha so với khối lượng trong hợp đồng. Do vậy, phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do tăng khối lượng cần thực hiện, nhưng không làm kéo dài tiến độ thực hiện dự án và không vượt tổng mức đầu tư.

5. Như vậy, việc gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện dự án và giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2908/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2908-BXD-KTXD_04122017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE