Phản hồi các kiến nghị
 
Cách tính thu hồi các loại vật liệu đầu tư hệ thống điện nước thông gió, chiếu sáng thủy điện Sông Bung 2
8/7/17 10:31 AM

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về cách tính thu hồi các loại vật liệu đầu tư hệ thống điện nước thông gió, chiếu sáng thủy điện Sông Bung 2. Ngày 02/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 75/BXD-KTXD trả lời như sau: 

1. Đường ống thép và đường dây điện chính trong hầm như là các vật tư, vật liệu thông thường khác phải được đưa vào lập dự toán, do đó các bên trong Hợp đồng thương thảo theo các trường hợp như sau:

Trường hợp chủ đầu tư thu hồi thì yêu cầu Nhà thầu tháo dỡ xếp gọn và bàn giao cho Chủ đầu tư. Khi đó tài sản là của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư tổ chức thanh lý theo đúng quy định hiện hành.

Trường hợp Chủ đầu tư không thu hồi, các bên trong hợp đồng xem xét thống nhất tỷ lệ thu hồi hợp lý hoặc có thể nghiên cứu áp dụng tỷ lệ thu các loại vật tư có cùng công năng ở các dự án tương tự đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở chủ đầu tư giảm trừ vốn đầu tư xây dựng công trình.

2. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với Hồ sơ mời thầu & pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 75/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_75-BXD-KTXD_02082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE