Phản hồi các kiến nghị
 
Cách tính diện tích sử dụng căn hộ chung cư
1/9/17 8:48 AM

Ngày 05/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS về cách tính diện tích sử dụng căn hộ chung cư.

1. Theo nội dung công văn số 205/CV-20/11/2016 thì Công ty NHS đã ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư do Công ty làm chủ đầu tư tại thời điểm Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/2/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BXD) có hiệu lực thi hành (ký trước khi có Luật Nhà ở số 65/2014/QH13). Do đó, việc Công ty NHS áp dụng cách tính diện tích sử dụng căn hộ theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BXD là đúng quy định.

2. Căn cứ vào khoản 6 Điều 81 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì Công ty NHS không phải ký lại hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết trước đây (bao gồm cả việc xác định lại diện tích căn hộ theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13), trừ trường hợp các bên thỏa thuận nhất trí sửa đổi, bổ sung lại nội dung của hợp đồng đã ký kết.

Theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BXD thì diện tích sử dụng căn hộ chung cư được tính theo kích thước thông thủy, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật bên trong căn hộ.

Như vậy, đối chiếu quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BXD với nội dung văn bản số 205/CV-20/11/2016 và bản vẽ thể hiện cách xác định diện tích căn hộ kèm theo công văn này thì cách tính diện tích sử dụng căn hộ chung cư (tính từ mép trong tường bao căn hộ, bao gồm cả lan can của phần lô gia, trừ diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ) như bản vẽ gửi kèm theo của Công ty NHS là phù hợp với quy định của Thông tư này.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 02/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_02-BXD-QLN_05012017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE