Phản hồi các kiến nghị
 

Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2014/BXD-KTXD gửi Nhà thầu liên danh POSCO E&C-OTV-HPT về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán khối lượng thép trong hợp đồng xây dựng. 

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 126/BXD-HĐXD gửi Công ty cổ phần Khai Sơn về việc hướng dẫn một số nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2011/BXD-KTXD gửi Tập đoàn dầu khí Việt Nam về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng EPC - Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 503/BXD-KHCN gửi Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 27/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH BT Hà Đông về việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng 

 

Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1958/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Khảo sát thiết kế Công trình giao thông về việc vướng mắc trong hợp đồng xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1957/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần gốm sứ granit VTC về việc thực hiện dự án mở rộng nâng công suất tăng thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát gốm sứ, porcelain. 

 

Ngày 06/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1936/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ để trả thù lao tác giả sáng chế. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE