Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng”
1/9/20 4:54 PM

Ngày 09/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 29/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng”.

Theo đó Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng”. Mã số: MT10-19 do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị chủ trì thực hiện. Danh sách hội đồng gồm 7 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng:

ThS. Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Thư ký Hội đồng: 

ThS. Đinh Chính Lợi, Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Các Ủy viên phản biện:

Ths. Đặng Anh Thư - Phó Cục trường Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng.

TS. Nguyễn Thu Huyền – Trưởng bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các Ủy viên Hội đồng:

PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng - Trưởng Phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.

TS. Phạm Thị Thu Hà – Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ths. Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động, Viện Vật liệu Xây dựng.

Khách mời của Hội đồng:

Đại diện Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị chủ trì thực hiện.

Bà Quách Thị Huệ Linh - Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT, Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2020. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 29/QĐ-BXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_29-QĐ-BXD_09012020.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE