Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Xin cung cấp số liệu về tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng theo Nghị Quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ số 30/NQ-CP của Chính phủ
6/26/19 3:19 PM

Ngày 26/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1490/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin cung cấp số liệu về tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019 số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019, Bộ Xây dựng tổ chức lập Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng (Sau đây gọi tắt là Báo cáo).

Để có số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng có báo cáo về tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng, gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/7/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo.

(Nội dung báo cáo và tổng hợp các chỉ tiêu, số liệu đề nghị lập theo đề cương và biểu mẫu gửi kèm văn bản này).

Chi tiết xin liên hệ: Ông Tạ Quốc Thắng, Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng. Điện thoại: 0913 265 280, Email: Thangant@gmail.com.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1490/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1490-BXD-QHKT_26062019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE