Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Xây dựng năm 2019
6/21/19 5:15 PM

Ngày 21/6/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký Quyết định 557/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Xây dựng năm 2019.

Theo đó, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Xây dựng năm 2019 được cụ thể hóa trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Bộ Xây dựng.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của đơn vị, góp phần cải thiện chỉ số CCHC của Bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, hiệu quả phục vụ nhân dân…


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 557/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE