Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg năm 2018
12/12/18 3:14 PM

Ngày 12/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 3131/BXD-PC gửi Các Bộ: Tài nguyên Môi trường, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc phòng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện mục 2 phần III của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

1. Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

(i) Tình hình và kết quả cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ, ngành, địa phương. Nêu rõ mức độ đạt được của từng nhiệm vụ; các nhiệm vụ chưa hoàn thành, lý do chưa hoàn thành và giải pháp khắc phục.

(ii) Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị và đề xuất giải pháp xử lý.

2. Báo cáo định kỳ hàng quý, năm đúng thời hạn theo yêu cầu tại Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Quý cơ quan gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2018, đồng thời gửi kèm file điện tử về địa chỉ email: phapche@moc.gov.vn.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3131/BXD-PC.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3131-BXD-PC_12122018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE