Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 04/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 504/QĐ-BXD về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội ngành cửa Việt Nam gồm các ông (bà) có tên sau:

 

Ngày 31/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 598/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

 

Ngày 31/5/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 496/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng gồm các Ông (Bà) có tên sau:

 

Ngày 31/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1266/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng.

 

Ngày 30/5/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 487/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol; Địa chỉ: Số 94, Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù họp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD gồm:

 

Ngày 29/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1255/BXD-PC gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

 

Ngày 23/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Ngày 20/5/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 388/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 14/5/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định số 371/QĐ-BXD công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại IV.

 

Ngày 10/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1009/BXD-GĐ gửi các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE