Thông báo
 
Mời bạn đọc tham gia, góp ý tờ trình, dự thảo Quyết định, Báo cáo nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
12/10/19 10:18 AM

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Để hoàn thiện Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 trình Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, Báo cáo nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư lvanke@yahoo.com.vn và gửi bằng văn bản về Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/12/2019.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.


Vụ Vật liệu Xây dựng


Tài liệu đính kèm bài viết
(Gop y_VLXD.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE