Giới thiệu văn bản mới
 
Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
10/31/19 4:18 PM

Ngày 31/10/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Theo đó, Thông tư 06/2019/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016.

Cụ thể, nội dung Thông tư nêu rõ, về việc lưu trữ và bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư, tại Điều 5 Thông tư số 06 quy định: Chủ đầu tư trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư (đối với trường hợp không phải thành lập Ban quản trị) có văn bản yêu cầu bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao 02 bộ hồ sơ sao y từ bản chính cho Ban quản trị.

Hồ sơ bàn giao bao gồm: Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo) theo quy định của pháp luật về xây dựng; Quy trình vận hành, khai thác công trình, quy trình bảo trì công trình; Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe do chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư (bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ô tô) và khu vực để xe công cộng.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ cho công trình nhà chung cư thì Ban Quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của “Ban quản trị nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải kiểm tra, nếu chủ đầu tư chưa bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư theo quy định thì phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện mà chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà ở và buộc phải bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư cho Ban quản trị” - nội dung thông tư nêu rõ.

Thông tư 06 cũng quy định, trường hợp chủ đầu tư bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư đúng quy định mà Ban Quản trị không nhận thì trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày bàn giao, chủ đầu tư báo cáo và đề nghị UBND cấp huyện phải tiếp nhận hồ sơ. Ban Quản trị nhận trách nhiệm về các vấn đề liên quan xảy ra khi không nhận bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư theo quy định.

Đặc biệt, nội dung thông tư nêu rõ, trước khi bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư, chủ đầu tư và Ban Quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư phải thực hiện việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định thực tế phần sở hữu chung của toà nhà chung cư.

Việc bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở phải được lập biên bản có xác nhận của các bên. Trường hợp không thực hiện được việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định rõ phần sở hữu chung cư thì chủ đầu tư và Ban Quản trị lập biên bản ghi nhận hiện trạng thiết bị, hiện trạng quản lý sử dụng phần diện tích sở hữu chung của toà nhà chung cư.

Ngoài ra, tại điều 13 Thông tư 06 bổ sung một số điều về hội nghị nhà chung cư lần đầu. Yêu cầu thời gian tổ chức hội nghị chung cư lần đầu là 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao cho người mua, thuê mua; Số lượng người tham dự phải đạt tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.

Chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung họp, thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Đồng thời, đưa ra quyết định các nội dung: Quy chế họp hội nghị nhà chung cư; Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư; Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị; Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Giá dịch vụ nhà chung cư; Kinh phí đóng góp trong quá trình sử dụng nhà chung cư...

Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu khi có một trong các trường hợp sau: Thời gian bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% số căn hộ được bàn giao; Không đủ số người tham dự; Chủ đầu tư chấm dứt hoạt động do bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.

“Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Kết quả của hội nghị nhà chung cư lần đầu do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức có giá trị áp dụng đối với các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư do chủ đầu tư tổ chức” - nội dung thông tư nêu rõ.

Tại điều 16 Thông tư 06 nêu rõ về thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư. Thành phần bao gồm đại diện chủ đầu tư (nếu nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu), đại diện chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, đại diện đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (nếu có) và đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư tham dự.

Đối với quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1 m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 01 phiếu biểu quyết...

Tại điều 2, Thông tư 06 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 06/2019/TT-BXD


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE