Tin chỉ đạo, điều hành
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 18/VID-KH ngày 14/02/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Yên đề nghị hướng dẫn về thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Công nhân tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-QLN ngày 20/02/2019 trả lời như sau:

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 13/TTCNPMTL ngày 28/01/2019 của Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi xin ý kiến Bộ về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức. Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-HĐXD ngày 19/02/2019 trả lời như sau:

 

Ngày 18/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 287/BXD-KTXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý kiến về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 

Ngày 18/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 284/BXD-KTXD gửi Ban QLDA nhà điều hành - Vinacomin về việc xử lý hợp đồng liên quan đến bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong trường hợp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng khi chưa hoàn thành.

 

Ngày 18/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương góp ý kiến đối với thiết kế cơ sở điều chỉnh thuộc Dự án Khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê.

 

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản số 10234/BCT-DKT ngày 17/12/2018 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng.

 

Ngày 15/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 282/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Sky Door về việc phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

 

Ngày 14/02/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 94/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập và Bộ phận giúp việc chuẩn bị Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2020 của Ngành Xây dựng.

 

Ngày 13/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 273/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình từ 9 tầng trở lên sử dụng nguồn vốn ngoài Nhà nước liên quan đến việc sử dụng gạch không nung.

 

Ngày 13/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 270/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV TASCO Hải Phòng về việc áp dụng định mức trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE