Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 18/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 605/BXD-KHTC về việc công khai ban hành văn bản quy định tài sản và công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Đề nghị điều chỉnh, bổ sung điểm b, mục 2 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng giao cho "Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt” (trừ các công trình có quy mô nhỏ lẻ sử dụng đất < 5.OOOm2 tại khu quy hoạch nông thôn mới). Cử tri phản ánh, hiện nay quy định ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của sở quản lý công trình xây dụng chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt, nên trong quá trình triển khai thực hiện các công trình quy hoạch xây dựng diện tích nhỏ như: nhà văn hóa thông bản, các điểm trường học... đã được duyệt theo quy hoạch nông thôn mới thời gian thẩm định, phê duyệt kéo dài”.

 

Ngày 17/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 582/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng về việc phối hợp, triển khai thực hiện đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: "Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư cụ thể trong công tác bảo trì chung cư, công tác phòng cháy chữa cháy và việc cấp chủ quyền cho các hộ dân, mặc dù hệ thống pháp luật quản lý, vận hành nhà chung cư đã không ngừng được hoàn thiện, bổ sung nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại giữa cư dân và chủ đầu tư tại một số dự án”.

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 546/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả về việc hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế và thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 541/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 530/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 8 khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2019, nội dung kiến nghị: "Cử tri kiến nghị xem xét, sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng quy định chặt chẽ hơn quyền sở hữu nhà ở của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Bởi lẽ thời gian gần đây, việc người nước ngoài sở hữu nhà ở, sinh sống tại Việt Nam đã gây nhiều bất ổn về an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm cho công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn”.

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 540/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019, nội dung kiến nghị: “Sớm ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg giai đoạn 2. Xem xét tăng mức vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo: nâng mức vay tối đa đối với hộ xây dựng mới là 40 triệu đồng/hộ (đối với hộ sửa chữa giữ nguyên mức vay tối đa như hiện nay là 25 triệu đồng/hộ) để hộ nghèo có thể vay vốn làm nhà ở đảm bảo theo diện tích tối thiểu quy định.”

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE