Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 21/7/2017, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 19/12/2000 về hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình.  

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện rà soát các quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội để nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp tại một số thành phố thấp; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017. Thực hiện theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng, nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ).  

 

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 31/BXD-VLXD gửi Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu về việc sử dụng cát nhiễm mặn tận thu từ quá trình nạo vét khơi thông luồng lạch. 

 

Ngày 14/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1873/BXD-HTKT gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 

 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có công văn số 2993/UBND-TN xin ý kiến Bộ Xây dựng về mỏ đá bazan liên quan đến Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng. Ngày 14/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1864/BXD-VLXD trả lời như sau: 

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Ngày 29/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1942/QĐ-TTg về việc quy hoạch 05 nhà máy xử lý nước thải đô thị, nhưng đến nay mới chỉ có 01 nhà máy xử lý nước thải tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết được xây dựng, còn lại 04 nhà máy chưa được xây dựng. Đề nghị Chính phủ quan tâm – Câu số 11 trong kiến nghị của Cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1858/BXD-HTKT ngày 11/8/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 11/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1855/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về định mức xây dựng công trình các dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ (đợt 2). 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị như sau: “Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình 167 giai đoạn 2) nên nhiều hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới, giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở không được hưởng chính sách này. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg cho phép áp dụng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở”. 

 

Ngày 10/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1847/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc sử dụng tro bay làm vật liệu san lấp mặt bằng. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE