Tin chỉ đạo, điều hành
 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 94/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, trả lời cử tri phản ánh theo Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì dự án phát triển nhà ở, nhà ở xã hội do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án phát triển nhà ở. Tương tự, căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 20/2013/TT-BXD ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng thì đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thì Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2014 lại mâu thuẫn với các nội dung trên khi quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi những quy định trên cho thống nhất giữa Luật Nhà ở và Luật Đầu tư để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 96/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, trả lời cử tri phản ánh: “Cử tri đề nghị xem xét và nâng mức cho vay/ hộ gia đình từ 25 triệu đồng lên mức 40 triệu đồng đối với hộ nghèo được quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.” Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 99/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở (chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 và chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ)”.

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đắc Lắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 80/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả về việc ý kiến về tỷ lệ thu hồi vật liệu chính của công tác sản xuất ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm tại dự án đầu tư xây dựng Đèo Cả.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thực hiện một số nội dung về ỉĩnh vực hoạt động xây dựng.

 

Mới đây, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) đã có văn bản số 368/CV-ICIC xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn xác định khối lượng cừ larsen trong thanh toán hợp đồng xây dựng.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 56/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc áp dụng định mức trong xây dựng kè bờ sông.

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE