Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 2289/BXD-PC hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. Theo đó, Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tập trung mọi nguồn lực cần thiết đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có chiều sâu và thực chất công tác đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính; không ngừng quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. 

 

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng  

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2385/BXD-KTXD gửi Cục Đường sắt Việt Nam về việc hướng dẫn phân loại vật tư, vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình đối với cần chắn tự động, mô tơ điện, camera giám sát 

 

Ngày 12/9/2017, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc tính đơn giá cắm mốc tim công trình và mốc ranh giới giải phóng mặt bằng.  

 

Ngày 19/9/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Ninh Bình gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

 

Ngày 08/9/2017 Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường tỉnh Cao Bằng có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc làm rõ các mã hiệu trong tập định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng.  

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 272/BXD-QLN gửi Công ty CP Cát Tường về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và việc ký quỹ khi thực hiện dự án nhà ở xã hội 

 

Ngày 24/8/2017, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 9659/BGTVT-CQLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xác định nguyên giá trạm trộn bê tông nhựa. 

 

Ngày 02/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2309/BXD-KTXD gửi Liên danh Chosuk-Oikos về việc giải quyết vướng mắc thực hiện Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 1997/SXD-KTKH xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE