Tin chỉ đạo, điều hành
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê
10/31/19 5:07 PM

Bộ xây dựng nhận công văn số 2487/2019/CV-IDJ, ngày 28/9/2019 của Công ty Cổ phận đầu tư IDJ Việt Nam về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, xây dựng tại thửa số 104, thuộc bản đồ số 12 phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1357/BXD-KHCN (31/10/2019) trả lời như sau:

Ngày 27/9/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1962/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam về: (1) chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 01 buồng thang bộ loại N3 tại vị trí trục (C-D; 3-4); (2) chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 01 thang máy đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy không thiết kế khoang đệm tại trục (B-D; 3-4) đối với công trình nêu trên. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại: (1) Mục 5.14 “ QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy; (2) Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư IDJ Vipt Nam thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý đề nghị bổ sung tại văn bản số 1962/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tư, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1357/BXD-KHCN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1357-BXD-KHCN_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE