Tin chỉ đạo, điều hành
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và khu nhà ở thấp tầng - Chelsea
10/31/19 3:00 PM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 21/CV-CS.2019, ngày 26/9/2019 của Công ty Cổ phần tháp Chelsea về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và khu nhà ở thấp tầng - Chelsea, xây dựng tại phường Định Công, quận Hoàng Mai và phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1354/BXD-KHCN (31/10/2019) trả lời như sau:

Ngày 19/9/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1910/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần tháp Chelsea về: Chấp thuận các giải pháp PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình để thay thế yêu cầu tại Mục 5.14 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (7A; D’-E’) khối nhà HH1 và 01 thang máy chữa cháy tại trục (4A; C-C1) khối nhà HH2 đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên. Căn cứ các kết quả thẩm duyệt và yêu cầu nêu trên của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận đối với công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và khu nhà ở thấp tầng Chelsea nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần tháp Chelsea thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý đề nghị bổ sung tại văn bản số 1910/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1354/BXD-KHCN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1354-BXD-KHCN_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE