Tin chỉ đạo, điều hành
 
Thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng trong hợp đồng xây dựng
10/31/19 4:07 PM

Ngày 31/10/2019 Bộ Xây dựng đã có công văn 2569/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng trong hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng kết ký giữa các bên có hiệu lực và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau (cơ sở II) như nêu tại Văn bản số 533/BCTXD-HCTC, việc thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án căn cứ vào khối lượng công việc đã thực hiện trong hợp đồng đã được ký kết giữa các bên và các quy định của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2569/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2569-BXD-KTXD_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE