Tin chỉ đạo, điều hành
 
Hướng dẫn lập dự toán xây dựng Công ty TNHH MTV thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không - Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân
10/31/19 3:11 PM

Ngày 31/10/2019 Bộ Xây dựng đã có công văn 2567/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không - Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân (ADCC) về việc hướng dẫn lập dự toán xây dựng.

Phương pháp xác định và quản lý dự toán xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công được Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016. Theo đó, trường hợp giá nhiên liệu, năng lượng và giá nhân công thợ điều khiển máy tại thời điểm lập dự toán xây dựng công trình có biến động (tăng hoặc giảm) so với thời điểm công bố đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công của Cơ quan có thẩm quyền thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Như vậy, việc ADCC căn cứ giá ca máy được công bố kèm theo Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21/4/2014, giá nhân công theo văn bản số 1484/SXD-QLXD ngày 27/5/2016 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ; giá nhiên liệu theo công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và giá năng lượng do Tập đoàn điện lực Việt Nam công bố để tính toán bù trừ trực tiếp chi phí nhân công, chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy và thiết bị thi công cho phù hợp với hướng dẫn của Thông tư số 06/2016/TT-BXD và báo cáo chủ đầu tư để được xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2567/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2567-BXD-KTXD_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE