Tin chỉ đạo, điều hành
 
Hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á
10/31/19 12:00 PM

Ngày 31/10/2019 Bộ Xây dựng đã có công văn 59/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á về việc hướng dẫn xuất khẩu đá vôi có hàm lượng CaCO3  ≥ 85% với kích thước cỡ hạt từ 10÷ 90mm.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2362/BXD-VLXD ngày 20/9/2018, văn bản số 2368/BXD-VLXD ngày 24/9/2018, văn bản số 31/BXD-VLXD ngày 20/12/2018 hướng dẫn Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á xuất khẩu đá vôi theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á tiếp tục xuất khẩu đá vôi có hàm lượng CaCO3 ≥ 85% với kích thước cỡ hạt từ 10÷ 90mm theo các hợp đồng đã ký đang thực hiện với các đối tác nước ngoài.

Ngày 10/10/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Theo báo cáo Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á, đến ngày 22/10/2019 Công ty đã xuất khẩu mặt hàng đá vôi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng với khối lượng là 808.307 tấn, số lượng còn lại chưa xuất khẩu khoảng 700.000 tấn. Để tháo gỡ khó khăn, Công ty kiến nghị được tiếp tục xuất khẩu đá vôi theo các hợp đồng đã ký đang thực hiện với các đối tác nước ngoài đến khi Thông tư số 05/2019/TT-BXD nêu trên có hiệu lực.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng thống nhất hướng dẫn Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á xuất khẩu đá vôi theo các hợp đồng đã ký đang thực hiện với các đối tác nước ngoài đến ngày 30/11/2019, đảm bảo nguồn gốc khoáng sản hợp pháp theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tính chính xác đối với các hợp đồng đã ký theo đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày 01/12/2019, việc xuất khẩu đá vôi Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BXD nêu trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 59/BXD-VLXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_59-BXD-VLXD_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE