Tin chỉ đạo, điều hành
 
Điều chỉnh một số vật tư, thiết bị hoàn thiện của Dự án xây dựng khu chung cư HH3, HH4 phường Đồng Quốc Bình
9/27/19 4:10 PM

Ngày 27/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 55/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cho ý kiến về việc điều chỉnh một số vật tư, thiết bị hoàn thiện của Dự án xây dựng khu chung cư HH3, HH4 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thì việc thẩm định thiết kế và dự toán dự án theo hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo pháp luật về xây dựng hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định theo pháp luật chuyên ngành thẩm định; Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng phê duyệt thiết kế và dự toán.

Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình đã quy định, trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng không do thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; hoặc trường hợp điều chỉnh dự toán không làm vượt tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt, thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định dự toán điều chỉnh.

Dự toán xây dựng phần thân khu chung cư HH3, HH4, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã được Bộ Xây dựng thông báo kết quả thẩm định tại văn bản số 1171/BXD-KTXD ngày 22/5/2018. Theo các quy định nêu trên, đối với việc thay đổi một số vật tư, thiết bị hoàn thiện của một số hãng không còn sản xuất bằng các vật tư, thiết bị có đơn giá thấp hơn đơn giá vật tư, thiết bị đã được duyệt mà không ảnh hưởng đến kết cấu, quy mô và thẩm mỹ của công trình như nêu tại văn bản số 184/CV-TCH, thì Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (nhà đầu tư xây dựng khu chung cư HH3, HH4 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) tổ thức thẩm định dự toán điều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, quyết định, phê duyệt làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 55/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_55-BXD-KTXD_27092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE