Tin chỉ đạo, điều hành
 
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình
9/26/19 3:19 PM

Ngày 26/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 54/BXD-KTXD gửi UBND thị xã Từ Sơn về việc hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (được thay thế bằng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/10/2019), Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn về giá nhân công xây dựng. Trên cơ sở Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Theo Điều 26 Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về Hoạt động mỹ thuật, tại mục căn cứ lập dự toán quy định: “Các hạng mục công việc không có tính chất mỹ thuật như đào, lấp, làm nền móng, trụ, áp dụng định mức theo quy định của pháp luật về xây dựng. Các hạng mục liên quan tới mỹ thuật thì áp dụng theo định mức ngành mỹ thuật”. Trong gói thầu thi công phần Mỹ thuật của Dự án đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm trong khu công viên Lý Thái Tổ, nhân công được sử dụng cho nhiều hạng mục công việc khác nhau (có tính chất mỹ thuật và không có tính chất mỹ thuật) như: nhào luyện đất sét, uốn chặt sắt, hàn dựng cột sắt, dựng giàn dáo, buộc cốt pha, lên đất tạo dáng, phóng mảng lớn, tạo hình khối, tạo hình chi tiết, chắp bút, vận chuyển vật liệu...

Căn cứ các nội dung trên, UBND thị xã Từ Sơn áp dụng đơn giá nhân công cho phù hợp với tính chất từng hạng mục công việc. Đối với nhân công xây dựng áp dụng theo công bố đơn giá nhân công xây dựng của Sở Xây dựng Bắc Ninh, hướng dẫn của UBND tỉnh Bắc Ninh và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đối với nhân công mỹ thuật thì thực hiện theo đơn giá nhân công đã được Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch thẩm định, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán và nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp cần thiết, UBND thị xã Từ Sơn có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn đối với đơn giá nhân công mỹ thuật làm cơ sở tổ chức thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 54/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_54-BXD-KTXD_26092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE