Tin chỉ đạo, điều hành
 
Chiều rộng cầu cho người đi bộ tại một số tuyến đường thành phố Hà Nội
9/24/19 4:08 PM

Ngày 24/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1273/BXD-KHCN gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chiều rộng cầu cho người đi bộ tại một số tuyến đường thành phố Hà Nội.

Tại Khoản 2.4.2 mục 4 và mục 5 QCVN 07- 4: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông quy định:

- Phải bố trí cầu vượt, hầm chui cho người đi bộ tại nút giao, tại vị trí vượt qua đường có lưu lượng xe lớn hơn 2000 xeqđ/h và lưu lượng bộ hành lớn hơn 100 người/h (tính ở giờ cao điểm) và tại các nút giao khác mức, nút giao giữa đường đô thị với đường sắt, các ga tàu điện ngầm, gần sân vận động.

- Khoảng cách giữa các cầu vượt, hầm chui cho người đi bộ trên một tuyến giao thông phải lớn hơn hoặc bằng 500m. bề rộng của hầm và cầu vượt qua đường được xác định theo lưu lượng bộ hành giờ cao điểm tính toán, nhưng phải lớn hơn 3m.

Thành phố Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, với mật độ phương tiện giao thông lớn, diện tích đường đô thị hẹp do vậy cần bố trí cầu vượt cho một số tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông lớn để đảm bảo an toàn cho người đi bộ khi sang đường. Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại vị trí có phương tiện cơ giới tham gia giao thông lớn, tốc độ xe chạy cao, nguy cơ xảy ra tai nạn cho người đi bộ qua đường và một số vị trí cổng trường học, chợ, bệnh viện…cần được khảo sát và đánh giá nhu cầu đi lại trên thực tế của từng tuyến đường để bố trí cầu vượt. Đối với những tuyến đường có nhu cầu người bộ hành vượt qua đường có lưu lượng không lớn nhưng cần thiết phải bố trí cầu vượt cho người đi bộ qua đường thì cần khảo sát theo nhu cầu thực tế tại từng vị trí xây dựng cầu vượt và xem xét việc thiết kế khoảng cách các cầu và bề rộng cầu vượt phù hợp với nhu cầu, đáp ứng đủ lưu lượng người bộ hành tại giờ cao điểm theo quy định tại Khoản 8.10 TCXDVN 104: 2007 Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị, có thể thiết kế bề rộng cầu nhỏ hơn 3,0m và đảm bảo bề rộng tối thiểu ≥2,0m.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đưa quy định về bề rộng cầu vượt cho người đi bộ vào Quy chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực nội đô lịch sử, sớm hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1273/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1273-BXD-KHCN_24092019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE