Tin chỉ đạo, điều hành
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Tân Lộc Phát điều chỉnh giá gói thầu
9/26/19 2:06 PM

Ngày 26/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 52/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Tân Lộc Phát về việc sử dụng chi phí dự phòng để thanh toán cho nhà thầu khi điều chỉnh giá gói thầu.

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết (đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu), trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. Hợp đồng xây dựng với giá hợp đồng trọn gói được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

2. Theo nội dung nêu tại văn bản số 22071/CV-TLP “quá trình thực hiện có phát sinh một số công tác trong gói thầu làm tăng giá trị gói thầu”, tuy nhiên nội dung văn bản không nêu rõ đây là công việc thuộc phạm vi phải thực hiện theo hợp đồng đã ký hay không, nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp phát sinh khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết thì được điều chỉnh, bổ sung công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng. Thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 52/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_52-BXD-KTXD_26092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE