Tin địa phương
 
Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Sở Xây dựng về quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị
11/19/19 1:59 PM

Chiều ngày 18/11/2019, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh về quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thời gian qua, công tác quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản đã được triển khai đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu quản lí nhà nước về xây dựng và sử dụng đất nghĩa trang; góp phần xây dựng đô thị, nông thôn xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng hệ thống nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Với tổng kinh phí 196 tỉ đồng, mục tiêu cụ thể trong công tác lập quy hoạch nghĩa trang tập trung thực hiện 27 danh mục dự án ưu tiên, trong đó từ năm 2014 – 2020 có 23 dự án, từ năm 2020 – 2030 có 4 dự án, sau năm 2020 phấn đấu hoàn thành dự án xây đài hỏa táng tại TP.Đông Hà.

Tính đến tháng 6/2019, tổng diện tích nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh là 269,37 ha. Trong đó, tỉnh đang triển khai thực hiện xây dựng dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân TP. Đông Hà với quy mô 13 ha và dự án Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Krông Klang tại khóm Làng Cát với quy mô 10,764 ha. Hoàn thành công tác cắm mốc, chỉ giới đối với Dự án Nghĩa trang thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Mạng lưới nghĩa trang cấp xã đã được lồng ghép trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Công tác xã hội hóa đầu tư nghĩa trang nhân dân, cơ sở hỏa táng tuy đã triển khai và đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên do nguồn vốn ngân sách khá hạn chế và tình hình kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư xây dựng nghĩa trang chưa đạt kế hoạch đề ra nên việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng chưa đảm bảo theo quy định đã được phê duyệt. Mặt khác, công tác lồng ghép các chương trình, dự án, huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân chưa đạt được kết quả theo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị quyết như: Hầu hết nghĩa trang cấp xã, thôn, khu mộ gia đình… đã hình thành lâu đời trong khi các văn bản quản lí, các quy chuẩn mới được ban hành; việc mai táng của người dân còn mang tính tập tục nên việc xây dựng quy chế mai táng đang gặp khó khăn; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí các vi phạm, công tác báo cáo định kì chưa được chính quyền địa phương tổ chức thực hiện thường xuyên; vốn ngân sách dành cho đầu tư xây dựng nghĩa trang còn thấp…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, phấn đấu cơ bản hoàn thành những mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác quy hoạch đất nghĩa trang, qua đó huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia thực hiện một
cách đồng bộ và có hiệu quả nhất.


Theo báo Quảng Trị


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE