Tin địa phương
 
Quảng Ngãi: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020
7/16/19 1:43 PM

Lò đốt chất thải rắn y tế ở BVĐK tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 đối với Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

Theo đó, điều chỉnh một phần đất có diện tích 8.000 m2 đất quy hoạch Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa sang đất xây dựng Khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi; có giới cận phía Bắc giáp đường đi, Nam giáp Bể thu gom nước rỉ rác, Tây giáp đất trồng cây của dân và phái Đông giáp đường đi nội bộ.

Căn cứ Quyết định này, giao Giám đốc Sở Xây dựng cập nhật vị trí đã được cấp thẩm quyền cho phép điều chỉnh vào đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Sở Y tế tổ chức công bố, công khai theo quy định để các cá nhân, tổ chức liên quan biết, thực hiện.


Theo báo Quảng Ngãi


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE