Tin địa phương
 
Long Biên: Hoàn thành tốt chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản
4/12/19 11:07 AM

Trong quý I, quận Long Biên đã tăng cường quản lý trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ đạo khắc phục các tồn tại năm 2018, hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, quận đã trình phê duyệt quyết toán 02/20 dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng 09/24 dự án - đạt 100% kế hoạch quý I, phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 11 dự án. Phối hợp với các sở, ngành Thành phố và các cơ quan chuyên ngành hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình phê duyệt 01 dự án (Tuyến đường 40m & 48m khu đô thị Việt Hưng), phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án (xây dựng 03 tuyến đường 22m, 17,5m, 40m từ Ngô Gia Tự đến hết khu tái định cư Thượng Thanh).

Đồng thời, quận đã rà soát và ban hành 32 kế hoạch GPMB chi tiết thực hiện dự án trọng điểm và các dự án đủ cơ sở, điều kiện thực hiện. Năm 2019 có tổng số 68 dự án được triển khai công tác GPMB, trong đó: Dự án vốn ngân sách 55 dự án (07 dự án trọng điểm, 06 dự án trường học, 15 dự án đường giao thông và 27 dự án hạ tầng), 13 dự án vốn ngoài ngân sách (07 dự án chuyển tiếp, 03 dự án xử lý tồn tại, 03 dự án thực hiện). Quý 1/2019 đã phê duyệt 275 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với diện tích 6,49ha, bồi thường hỗ trợ 89,55 tỷ đồng, tái định cư 02 hộ.

Trong quý II, quận Long Biên sẽ triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đối với các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, dự án trường học, dự án tạo nguồn lực phát triển. Trong đó, đảm bảo tiến độ công tác GPMB phục vụ thi công dự án. Đảm bảo tiến độ giải ngân dự án. Quận cũng sẽ chủ động báo cáo đề xuất giải quyết những nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố; tiếp tục đề xuất thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE