Tin địa phương
 
Hà Nội: Đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tất cả các quận, huyện, thị xã
4/9/19 1:53 PM

Hà Nội hiện đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 30/30 quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. 

Trên cơ sở đó, đã hoàn thành hồ sơ thu hồi đất giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố đối với 83 khu đất với diện tích 53,58 ha.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, hiện nay, thành phố cũng đã tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố với tổng số tiền dự kiến đấu giá năm 2019 sau điều chỉnh là 15.789,5 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với các quận, huyện có vướng mắ về đất dịch vụ để xem xét, thống nhất các giải pháp thực hiện; tổ chức họp định kỳ hàng tháng để kiểm điểm tiến độ thực hiện. Tổng nhu cầu đất dịch vụ theo rà soát toàn thành phố là 64.068 hộ, tương ứng 725,87 ha; lũy kế toàn thành phố đã giao 43.082 hộ, diện tích 365,86 ha, đạt 66,48%.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lũy kế đến nay, toàn Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,68%, kê khai đăng ký đất đai đạt 100%; cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 97,59%, cho người mua nhà tái định cư đạt 95,99%, cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,14%, cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 27,15%.

Đồng thời tập trung triển khai Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hà Nội. Cụ thể, đã hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị thực hiện, đơn vị giám sát, kiểm tra nghiệm thu các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã; đã triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn với khoảng 87,12% khối lượng các công việc trên các địa bàn 27 quận, huyện, thị xã (bao gồm 23 quận đã triển khai từ cuối năm 2015 và 4 quận triển khai đầu năm 2018).


Theo Chinhphu.vn 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE