Tin địa phương
 
Quảng Ngãi: Lập Đề án phân loại và công nhận thị trấn đô thị thị trấn Mộ Đức đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
3/13/19 2:52 PM

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương việc lập Đề án phân loại và công nhận thị trấn đô thị thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Theo Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 821/QĐ-UBND, phạm vi nghiên cứu có diện tích hơn 863 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Mộ Đức, với giới cận phía Đông giáp xã Đức Phong, xã Đức Thạnh; phía Tây giáp xã Đức Tân; phía Nam giáp xã Đức Phong và  phía Bắc giáp xã Đức Tân.

Quan điểm phát triển đô thị thị trấn Mộ Đức đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi 5 năm 2016-2020, phù hợp với lộ trình phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Phát triển đô thị thị trấn Mộ Đức đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư khu vực thị trấn và nông thôn, giữa kinh tế xã hội trong huyện; việc sử dụng đất nông nghiệp cho phát triển đô thị, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.


Theo Quangngai.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE